Предмет јавне набавке: Услуга кетеринга за време одигравања меча Давис Куп такмичења у дворани „Александар Николић“ у Београду

Datum objave: 16.03.2017. // Kategorija: Javne nabavke

Број јавне набавке: ЈНМВ 5/2017-41

Предмет јавне набавке: Услуга кетеринга за време одигравања меча Давис Куп такмичења у дворани „Александар Николић“ у Београду

Јавна набавка је обликована у две партије:

•             Партија 1: Исхрана тимова

•             Партија 2: Кетеринг услуга за ВИП салон

konkursna dokumentacija ovde 

poziv za podnosenje ponuda ovde 

obavestenje o zakljucenom ugovoru ovde 

obavestnje o zakljucenom ugovoru ovde