Sudijski odbor

SUDIJSKI ODBOR

Predsednik Odbora:
Vuk Nikolić

Članovi Odbora:

Kontakt: sudijski.odbor@teniskisavez.com

Nadležni za dezigniranje sudija:
Administrator suđenja TSS - turniri iz Kalendara TSS
Komisija za međunarodne turnire - turniri iz Kalendara TE, ITF U18, PRO

Vesti


Sudijski portal