Kurs za užestručno osposobljavanje teniskih sudija-2023

Datum objave: 19.10.2023. // Kategorija: Sudijski odbor
Sudijski Odbor TSS objavljuje organizaciju Kursa za užestručno osposobljavanje novih teniskih sudija.
 
Kurs će biti održan u Beogradu u sledećim datumima:
I deo - 25-26 Nov 2023
II deo - 02-03 Dec 2023
 
Navedeni datumi predstavljaju ceo Kurs koji smo podelili u dva vikenda kako bi polazinici mogli lakše da se uklope.
Kotizacija za Kurs je nepromenjena i iznosi 12.000,00 dinara koju primljeni kandidati plaćaju na račun Teniskog saveza Srbije po dobijenim uputstvima za uplatu.
 
PRIJAVE KANDIDATA SU PREKO LINKA:
 
 
Teme koje će se obrađivati na Kursu su:
 • Pravila teniske igre kao i specifična pravila određenih takmičenja sa akcentom na takmičenjima iz Kalendara Teniskog saveza Srbije i Regionalnih saveza u Srbiji
 • Sudijske procedure i najčešće situacije
 • Procedure i specifična obuka za rad na turnirima najmlađih uzrasta kao jedan od važnijih segmenata u radu novih teniskih sudija
 • Osnove suđenja u svojstvu linijskog sudije i sudije u stolici
Licenca:
Kandidati koji uspešno savladaju Kurs i polože završni test stiču B licencu Teniskog saveza Srbije i mogućnost da rade kao:
 • Vrhovne sudije na turnirima iz kalendara teniskih Regiona Srbije
  • akcenat se stavlja na turnire mlađih konkurencija
 • Kao asistenti Vrhovnim sudijama na Državnim prvenstvima Srbije i ostalim turnirima iz Kalendara TSS
 • Rad u ulogama sudije u stolici ili linijskog sudije po specijalnom odobrenju Odbora
Ograničenja:
 • Kurs ne mogu pohađati aktivni teniseri/takmičari (osobe koje poseduju rang na bilo kojoj takmičarskoj rang listi)
 • Kurs ne mogu pohađati maloletne osobe
 • Ukoliko je kandidat roditelj/staraoc aktivnog maloletnog igrača mora to navesti u prijavi