Trenerski odbor

TRENERSKI ODBOR

Predsednik Odbora:
dr Tamara Kovačević

Članovi Odbora:

  • Dušan Milojković
  • Dejan Vukojičić
  • Miloš Puzić 

Kontakt: trenerski.odbor@teniskisavez.com

Vesti