Naziv javne nabavke: Kancelarijski materijal

Datum objave: 02.02.2016. // Kategorija: Javne nabavke

Број јавне набавке: ЈНМВ 1/2016-2

Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал

konkursna dokumentacija

poziv za podnosenje ponuda