Odluka Takmičarskog odbora TSS u vezi povratka takmičenja u Srbiji

Datum objave: 18.12.2020. // Kategorija: Domaća scena

Na osnovu člana 26.  Statuta Teniskog saveza Srbije, Takmičarski odbor TSS je na elektronskoj sednici održanoj dana 18.12.2020. godine, usvojio sledeću

 

O D L U K U (ovde

 

 

Član 1.

 

Takmičenja iz zimskog kalendara Teniskog saveza Srbije, mogu se odigravati od 23. 12.2020. godine.

 

Član 2.

 

 

Preporučuje se regionalnim savezima u sastavu TSS, da razmotre odluku o nastavku takmičenja, a u skladu sa epidemiološkom situaciju u njihovom regionu.

 

Ukoliko regionalni savezi u sastavu TSS odluče da u navedenom periodu održe tamičenja iz regionalnih kalendara, dužni su da osiguraju sprovođenje  mera prevencije protiv zaraze virusom  COVID-19,  u skladu sa odredbama ITF Protokola za povratak međunarodnom tenisu, smernicama i preporukama Teniskog saveza Srbije, kao i svim relevantnim propisima nadležnih državnih organa Republike Srbije, i lokalnih samouprava.

 

Član 3

Međunarodni turniri iz Kalendara TE i ITF čiji je organizator TK ,,Crvena Zvezda''  02. odnosno 09. januara 2021. godine održaće se u skladu sa odlukama ovih organizacija o nastavku takmičenja.

 

Član 4

 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici TSS.

 

U Beogradu, dana 18.12.2020. godine                                             Predsednik TO

                                                                                                        Dušan Milojković