Odluka Takmičarskog odbora TSS - Konkurs za organizaciju Kupa Srbije do 10 godina (Zeleni nivo)

Datum objave: 01.09.2022. // Kategorija: Domaća scena
Takmičarski odbor na Elektronskoj sednici od 01. septembra 2022. godine doneo je sledeću 
 
O D L U K U
 
1. Raspisuje se Konkurs za organizaciju Kupa Srbije do 10 godina (Zeleni nivo) koji će se održati od 24-26. septembra 2022.
2. Za organizaciju ovog takmičenja klub organizator mora da raspolaže sa minimalno šest terena za obe konkurencije
3. Rok za dostavljanje prijava za organizaciju Kupa Srbije do 10 godina je 09. septembar (petak), a prijave slati isključivo na mejl:
konkurs@teniskisavez.com 
4. Odluku objaviti na Sajtu TSS i dostaviti svim klubovima.
 
 
 
Predsednik TOTSS 
   
Dušan Milojković