IZMENA PRAVILNIKA O REGISTRACIONOM POSTUPKU

Datum objave: 28.11.2022. // Kategorija: Domaća scena
Poštovani,
 
Obaveštavamo vas da je UO TSS na sednici održanoj dana 25.11.2022. doneo sledeću odluku:
 
Dopunjuava se član 2. Pravilnika o registracionom postupku TSS, tako što se posle stava 3., dodaje stav 4. koji glasi: 
'' Takmičar / ka može da se registruje za TSS, popunjavajući registracioni formular po svim tačkama koje se traže, s tim da se na mestu na kome se upisuje naziv kliuba, upisuje TSS. Takmičar / ka na taj način stiče pravo učešća na sviom takmičenjima iz kalendara TSS''
 
Odluku možete pogledati ovde