Fiskalizacija – odgovor Ministarstva finansija na pitanja nacionalnih sportskih saveza i klubova

Datum objave: 23.03.2022. // Kategorija: Domaća scena
Nakon održanih sastanaka sa predstavnicima nadležnih nacionalnih sportskih saveza Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije dobilo je veliki broj pitanja, posebno sportskih udruženja i klubova koji su bili uključeni u online vebinar vezano za fiskalizaciju. Ministarstvo finansija je obavešteno o svim pitanjima koja su dostavljena od strane nadležnih nacionalnih sportskih saveza, sportskih udruženja i klubova.  Na osnovu tih pitanja dostavljeni su odgovori koje MOS prosleđuje, kako bi nacionalni sportski savezi i njihove članice bili upoznati sa tumačenjima Zakona o fiskalizaciji. 
 
 U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, svi obveznici fiskalizacije su u obavezi da najkasnije do 30. aprila 2022. godine pređu na novi model fiskalizacije, koji podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rešenja. Obveznici fiskalizacije su u obavezi da putem portala Poreske uprave ePorezi prijave lokacije poslovnog prostora i poslovnih  prostorija, a zatim putem istog portala imaju mogućnost da se prijave za subvencije za prelazak na novi model. Prijave za subvencije će moći da se podnesu u periodu od 15. marta do 5. aprila 2022. godine.  Potrebno je da preko elektronskog servisa za fiskalizaciju, autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za efiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti. Kada je reč o fiskalnim uređajima, Poreska uprava je do sada odobrila čak 225 elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, a na adresi  https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html se nalazi spisak elemenata i proizvođača, kako bi se obveznici odlučili koji fiskalni uređaj će koristiti.
 
Pitanja nadležnih saveza i kubova i odgovori Ministarstva finansija u vezi fiskalizacije 23.03.2022. ovde 
 
Dopis Ministarstva finansija  - fiskalizacija ovde