Odluka Takmičarskog odbora TSS u vezi organizacije turnira (do 18 I kategorija)

Datum objave: 13.12.2021. // Kategorija: Domaća scena
Takmičarski odbor Teniskog saveza Srbije, na elektronskoj sednici od 08. decembra 2021. godine doneo je sledeću
 
O D L U K U
 
1. Turniri iz Kalendara TSS za 2021. godinu I kategorije do 18 godina predviđeni za 25. decembar ove godine dodeljuju se:
JUNIORI  TK ,,TAŽ'' NIŠ
- JUNIORKE TK ,,HARON'' BEOGRAD
2. Ovu odluku objaviti na Sajtu TSS i obavestiti sve klubove u Srbiji.
 
Predsednik TOTSS
Dušan Milojković