IN MEMORIAM: Preminuo prof dr Vojislav Vojkan Mitić

Datum objave: 08.10.2021. // Kategorija: Domaća scena
Bivši predsednik teniskog kluba «Radnički» iz Niša, potpredsednik Teniskog saveza SRJ, kao i član UO TSS prof dr Vojislav Vojkan Mitić preminuo je u šezdeset sedmoj godini u Beogradu od posledica kovida 19.
Prof dr Mitić bio je svetski priznat stručnjak i prvi Srbin u Počasnom senatu Evrope. Uz mesto redovnog profesora Elektronskog fakulteta bio je naučni savetnik u Institutu tehničkih nauka SANU i član Američkog keramičkog naučnog društva, Australijsko -azijskog keramičkog društva, Internacionalnog udruženja za stereologiju, Kraljevskog društva za mikroskopiju Velike Britanije, Japanskog društva za materijale i Jugoslovenskog društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku. Juna meseca izabran je za člana Svetske akademije keramike kao prvi iz Jugoistočne Evrope. Sa velikim brojem funkcija u društvenim delatnostima od kojih mu je bila naomiljenija predsednika Teniskog kluba „Radnički“ koju je najviše i voleo od svega. 
Rođen je u Nišu 8. marta 1955. godine i u ovom gradu završio je osnovnu i srednju školu. Osnovnu školu u Nišu završio je kao đak generacije, a gimnaziju kao vukovac. Bio je najbolji student niškog Elektronskog fakulteta, gde je diplomirao 1979. godine, dok je magistrirao 11 godina kasnije u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je 1995. na Elektronskom fakultetu.
Takođe, bio je član Upravnog odbora Privredne komore Jugoslavije, zadužen za oblast elektronike, kao i član Američke komore u Beogradu. Autor je monografije Struktura i električna svojstva VaTiO3-keramike, ali i koautor udžbenika za Višu tehničku školu u Nišu u oblasti elektrotehničkih materijala i elektronskih komponenata. Objavljeno je preko 500 njegovih naučnih radova, od čega preko 300 međunarodnog karaktera. Posetio je ili ostvario kontakte sa naučnim, poslovnim, političkim i sportskim institucijama u preko 30 zemalja sveta.