POMOĆ KLUBOVIMA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Datum objave: 27.11.2021. // Kategorija: Domaća scena
Poštovani, 
Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije na  sednici 25.11.2021. godine, donela Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške sportskim organizacijama u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID ‒ 19 izazvane virusom SARS‒ CoV‒2, a koja uključuje finansijsku pomoć i teniskim klubovima. 
Naime, osnovni ciljevi Programa finansijske podrške sportskim organizacijama u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID ‒ 19 izazvane virusom SARS‒ CoV‒2 su da se u uslovima otežanog poslovanja usled pandemije virusa COVID ‒ 19 izazvane virusom SARS‒CoV‒2 obezbedi bespovratna finansijska podrška sportskim organizacijama, a kroz ublažavanja negativnih posledica u otežanim ekonomskim uslovima nastalim usled pandemije COVID ‒ 19 izazvane virusom SARS‒ CoV‒2. 
Sredstva za realizaciju ovog Programa mogu isključivo da se koriste za: 1) zarade, honorare i stipendije licenciranih sportista u nadležnom nacionalnom sportskom savezu; 2) zarade i honorare sportskih stručnjaka koji imaju izdatu dozvolu za rad od strane nadležnog nacionalnog sportskog saveza; 3) iznajmljivanje i zakup objekata za obavljanje trenažnog i takmičarskog procesa; 4) troškove učešća u međunarodnim takmičenjima i održavanje ispunjenosti uslova za učešće u međunarodnim takmičenjima u tekućoj i narednoj takmičarskoj sezoni; 5) troškove prevoza i transporta; 6) troškove nabavke opreme i rekvizita. 
Pri tome, sve isplate i naknada troškova po ovim namenama mogu da se vrše isključivo bezgotovinski i u svemu u skladu sa zakonom. Poštujući zakon o javnim nabavkama ili za manje iznose tri ponude gde je to potrebno.
Maksimalni iznos sredstava za koji klub može da aplicira je 2,5 miliona dinara. Po uredbi Vlade Republike Srbije naš savez će dobiti sredstva za maksimalno 8 klubova. Odluka kojih 8 klubova koji su aplicirali će dobiti sredstva je na upravnom odboru TSS-a . 
S obzirom na istorijsku podršku Vlade Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta da i u ovoj situaciji i u ovakvim uslovima obezbedi i finansijsku podršku teniskim klubovima i obezbedi funkcionisanje našeg sporta, molimo da pristupite odgovorno i da nam u što kraćem roku, a najkasnije do utorka 30.11.2021. godine, ukoliko ste zainteresovani za realizaciju ovog Programa, uputite zahteve za realizaciju Programa finansijske podrške sportskim organizacijama u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID ‒ 19 izazvane virusom SARS‒ CoV‒2 na i-mail adresu office@teniskisavez.com , koji će sadržati što preciznije iznose prema vrsti troškova, a koje ćete realizovati najkasnije zaključno sa 1. avgustom 2022. godine.
 U dopisu navedite da ste zainteresovani da učestvujete u ovom projektu i da ćete sredstva trošiti isključivo po navedenim instrukcijama. Takođe u dopisu navedite Ime kluba, mesto, ime zakonskog zastupnika, matični broj kluba, PIB i broj tekućeg računa. 
 
Uredba Vlade Republike Srbije ovde