Odluka TO TSS o pomeranju mečeva usled ekstremno visokih temperatura

Datum objave: 13.07.2021. // Kategorija: Domaća scena
Takmičarski odbor TSS je na svojoj elektronskoj sednici doneo
 
O D L U K U
 
turniri u kategoriji dečaka i devojčica do 12 i 14 godina se u slučaju kada temperatura u toku dana prelazi 35 stepena u hladu prekidaju u vremenskom intervalu od 13:00 do 17:00 časova.Odluku o ovome donosi predsednik TO TSS po obaveštenju o vremenskim prilikama dobijenih od vrhovnog sudije turnira. Ova odluka važi za sve turnire u organizaciji TSS, a preporučuje se i svim regionalnim savezima da donesu sličnu odluku.
 
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu TSS.
 
Odluka ovde
 
Beograd, 12.07.2021. Takmičarski odbor TSS