Odluka TO TSS - o igranju generacije 2010. u konkurenciji do 16 godina

Datum objave: 22.11.2022. // Kategorija: Domaća scena
Takmičarski odbor na elektronskoj sednici od 21. novembra 2022. godine
doneo je sledeću
 
O D L U K U
 
1. Odobrava se pravo nastupa na Zimskom  Prvenstvu Srbije svim igračima i igračicama rođenim 2010. godine, imajući u vidu da je u pitanju Prvenstvo za 2023. godinu, bez obzira što se održava u 2022. godini.
 
2. U skladu sa tim, prilikom određivanja nosioca na Prvenstvu Srbije neophodno je koristiti prečišćenu Rang Listu TE do 16 godina za 2023. godinu.
 
Odluku možete pogledati ovde