Odluka Takmičarskog odbora TSS - Konkurs za organizaciju Turnira I kategorije

Datum objave: 28.10.2021. // Kategorija: Domaća scena
Takmičarski odbor je na telefonskoj sednici od 28. oktobra 2021. godine doneo sledeću 
 
O D L U K U
 
1. Raspisuje se Konkurs za organizaciju turnira iz Zimskog kalendara TSS 
I kategorije i to
- 3. decembra 2021. godine za konkurenciju juniora/ke do 16 godina
- 10. decembra 2021. god. za konkurenicju igrača/ce do 14 godina
- 17. decembra 2021. god. za konkurenciju igrača/ce do 12 godina
2. Prijave o zainteresovanosti za organizaciju turnira klubovi treba da pošalju do petka 5. novembra 2021. godine isključivo na mejl adresu 
konkurs@teniskisavez.com
3. Ovu odluku objaviti na Sajtu TSS i dostaviti svim klubovima članovima TSS.
 
Predsednik TOTSS
Dušan MIlojković