Registracija igrača za 2022. godinu

Datum objave: 13.12.2021. // Kategorija: Domaća scena

Poštovani, 

Postupak registracije igrača za takmičarsku 2022. godinu je započet. Visina članarine prema TSS se nije promenula, ostala je 15.000. RSD, kao i Registracija igrača 2.500, RSD.
Takmičarske registracije se štampaju na papiru BELE BOJE.
 
Molim da se ovo objavi na Sajtu TSS i dostavi svim Regionima radi početka postupka registracija igrača.
 
Dušan Milojković
Predsednik TOTSS