Odluka Takmičarskog odbora TSS u vezi suspenzije takmičenja u Srbiji do 22. decembra 2020.

Datum objave: 03.12.2020. // Kategorija: Domaća scena
Na osnovu člana 26.  Statuta Teniskog saveza Srbije, Takmičarski odbor TSS je na elektronskoj sednici održanoj dana 03.12.2020. godine, usvojio sledeću 
 
 
O D L U K U (ovde) 
 
Član 1.
 
Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, sva takmičenja iz zimskog kalendara Teniskog saveza Srbije, odlažu se na 14 dana, i ista se neće odigravati do 22.12.2020. godine.
 
Član 2.
 
Preporučuje se regionalnim savezima u sastavu TSS, da u skladu sa odlukom TO TSS iz prethodnog člana, odlože odigravanje takmičenja iz regionalnih kalendara.
 
Ukoliko regionalni savezi u sastavu TSS odluče da u navedenom periodu održe tamičenja iz regionalnih kalendara, dužni su da osiguraju sprovođenje  mera prevencije protiv zaraze virusom  COVID-19,  u skladu sa odredbama ITF Protokola za povratak međunarodnom tenisu, smernicama i preporukama Teniskog saveza Srbije, kao i svim relevantnim propisima nadležnih državnih organa Republike Srbije, i lokalnih samouprava.
 
Član 2
 
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici TSS.
 
 
 
U Beogradu, dana 03.12.2020. godine                                             Predsednik TO
 
                                                                                                       Dušan Milojković