Odluka Takmičarskog odbora TSS 08.04.2021.

Datum objave: 08.04.2021. // Kategorija: Domaća scena
Takmičarski odbor TSS na elektronskoj sednici od 08.04.2021. godine doneo je sledeću
 
O D L U K U
 
1. Raspisuje se konkurs za organizaciju muških Futures turnira u 2021. godini u sledećim terminima:
- 26. jun 2021.
- 24. jul 2021.
- 31. jul 2021.
- 11. septembar 2021.
- 18. septembar 2021.
 
2. Prijave za organizaciju navedenih Futures turnira treba poslati na adresu konkurs@teniskisavez.com najkasnije do 16.aprila 2021. godine
 
3. Ovu odluku objaviti na Sajtu TSS i proslediti svim klubovima u Srbiji.
 
Predsednik TO TSS
Dušan Milojković