NOVI ZIMSKI KALENDAR TAKMIČENJA 2020/21

Datum objave: 30.12.2020. // Kategorija: Domaća scena
Poštovani, 
 
Takmičarski odbor je na elektronskoj sednici doneo sledeću
 
O D L U K U (ovde
 
1. Donosi se novi Zimski Kalendar takmičenja Teniskog saveza Srbije.
2. Rok za učestvovanje na konkursu je 15. januar 2021. godine.
3. Obzirom da se ove godine ne organizuju Winter cup-ovi Tennis Europe, za organizaciju turnira mogu da učestvuju klubovi koji imaju i drugu podlogu. Uslov da bi klubovi mogli da učestvuju je da hale ispunjavaju minimalne uslove u pogledu uslova za igru (visina hale, grejanje i sl.).
4. Ukoliko se za organizaciju Zimskog prvenstva Srbije prijavi samo jedan klub koji nema dovoljno terena, taj klub mora da naglasi da je saglasan da se prvenstvo održi u dva vikenda.
5. Ovu odluku objaviti na Sajtu TSS i poslati svim klubovima.
 
Predsednik TOTSS
Dušan Milojković