Nova dokumenta Sudijskog Odbora TSS

Datum objave: 19.11.2014. // Kategorija: Sudijski odbor

Na Sednici Odbora održanoj 18.11.2014. godine, jednoglasno su usvojeni novi:

Ova dokumenta stupaju na snagu danom objavljivanja